Model de programació

El qViC és només un quadern per poder registrar i qualificar l'evolució de l'alumnat. Per programar la matèria, calen altres eines.

Aquí es comparteix un model de programació, amb el currículum de l'ESO a Catalunya. També podeu trobar un vídeo amb l'explicació del seu funcionament.

Plantilla model de programació

(Actualitzada a juliol de 2023)