Model de programació

El qViC és només un quadern per poder registrar i qualificar l'evolució de l'alumnat. Per programar la matèria, calen altres eines.

Aquí es comparteix un model de programació, amb el currículum de primària  i d'ESO a Catalunya. També podeu trobar un vídeo amb l'explicació del seu funcionament.