FAQ

Puc utilitzar la plantilla de forma gratuïta?

Sí, la plantilla es comparteix amb una llicència Creative Commons. Es pot copiar, redistribuir i modificar, sempre i quan se'n citi l'autor i no es faci amb finalitat comercials.

Per què no es marquen correctament el dies festius?

En la versió 4.2 s'ha canviat el sistema de marcar els festius per accelerar la càrrega del quadern. En lloc de marcar-se automàticament, com que els festius només cal marcar-los a l'inici de curs, cal fer-ho manualment. Després d'haver introduït els festius al full Dades del curs, cal utilitzar l'opció del menú Marcar dies festius.

Puc descarregar-me el quadern al meu ordinador en format Excel?

No. El quadern està pensat perquè funcioni en format de Google. Si es descarrega hi haurà opcions que no funcionaran correctament. El fet que el quadern estigui al Drive és un clar avantatge, ja que hi podrem accedir des de qualsevol lloc geogràfic que tingui connexió a internet i amb qualsevol dispositiu (mòbil, tauleta o ordinador) i sempre estarà actualitzat.

Si patim per la connexió a internet, es fàcil configurar l'accés al quadern (i a qualsevol fitxer del Drive) sense internet. Aquest article ho explica.

Si amb un grup faig 3 o més hores en un mateix dia, puc utilitzar la plantilla?

Sí, sempre i quan el teu centre no utilitzi també el complement Assistatut. Només hauràs d'indicar el dia més d'un cop. Per exemple, suposem que el dilluns fas una primera sessió d'1 hora, després una altra de 2 hores i finalment una darrera d'1 hora. En el quadern hauries d'indicar-ho de la següent manera.

Si al meu centre no treballem amb 3 avaluacions, puc utilitzar el quadern?

Si treballeu amb menys avaluacions, no hi ha problema. Es deixa en blanc la que no s'utilitza i llestos. Si es treballa amb més de 3 avaluacions, llavors el quadern no us servirà.

El quadern es pot utilitzar tant a Primària com a Secundària?

El quadern està creat per un professor de secundària. Per tant, està més adaptat a aquesta etapa. Tot i això, hi ha professors de primària que també l'utilitzen i estan contents amb el seu ús.