Instruccions de funcionament

El quadern és força intuïtiu, però he creat un petit manual que podeu consultar online. 

Manual del qViC  v4.2
(Primària, ESO i Batxillerat)