Instruccions de funcionament

Els quaderns són força intuïtius, però he creat un petit manual que podeu consultar online.

Manual del qViC_parells v4.0
(cursos senars de Primària, ESO i Batxillerat)

Manual del qViC_parells v3.1
(cursos parells de Primària i ESO)

Manual del qV
(en castellà)