Quaderns del professor:

qViC i qV

qVIC i qV són llibres de càlcul, fets amb Google Drive, que intenten substituir la llibreta de notes que els professors sempre hem utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes.

El qViC està pensat per avaluar competències (intentant seguir la normativa a primària i secundària obligatòria a Catalunya) i el qV per avaluar tasques (qualsevol altre nivell a Catalunya o tots els nivell fora de Catalunya).-

Els dos són totalment lliures i per tant es poden copiar, modificar i redistribuir sense finalitats comercials sense cap problema. Només us demano que en cas que la redistribuïu en citeu l'autor.

Aquests quaderns no intenten ser l'única eina que el professor utilitzi per avaluar als alumnes, ja que tenir rúbriques d’activitats, bases d'orientació i altres eines ens permetrà afinar molt més. Però qViC i qV poden ser bones eines de resum.

S’haurà de tenir un llibre de càlcul per cada assignatura que tinguem. Si, per exemple, feu classe de Tecnologia en un institut de 3 línies i la impartiu a 1r i 2n d’ESO, haureu de tenir 6 llibres de càlcul. Un per a 1r A, un per a 1r B, un per a 1r C, un per a 2n A, un per a 2n B i un per a 2n C.

qViC és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.