Quadern del professorat qViC

El qVIC és un llibre de càlcul, fet amb Google Drive, que intenta substituir la llibreta de notes que els professors sempre hem utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes.

El qViC està pensat per avaluar competències, intentant seguir la normativa a primària, secundària obligatòria i Batxillerat (nou currículum 2022).

És totalment lliures i, per tant, es pot copiar, modificar i redistribuir sense finalitats comercials sense cap problema. Només us demano que en cas que el redistribuïu en citeu l'autor.

Aquest quadern no intenta ser l'única eina que el professor fa servir per avaluar els alumnes, ja que tenir rúbriques d’activitats, bases d'orientació i altres instruments ens permetrà afinar molt més. Però el qViC pot ser una bona eina de resum.

S’haurà de tenir un llibre de càlcul per cada assignatura que tinguem. Si, per exemple, feu classe de Tecnologia en un institut de 3 línies i la impartiu a 1r i 2n d’ESO, haureu de tenir 6 llibres de càlcul. Un per a 1r A, un per a 1r B, un per a 1r C, un per a 2n A, un per a 2n B i un per a 2n C.

El qViC és una plantilla desenvolupada per un docent. No hi ha cap empresa al darrere. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-la, es recomana fer proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir la plantilla.