Funcionalitats

Un cop configurat el full amb les dades del curs, permet:

  • Planificació: ens apareix una llista amb els dies que farem classes i podem planificar el contingut de la sessió. També ens indica els dies festiu i fa el recompte de classes.
  • Assistència: ens permet controlar l'assistència i els retards dels alumnes i veure resums totals i per trimestres.
  • Actitud: ens permet anotar cada classe si els alumnes han fet els deures i si han treballat a classe.
  • Disciplina: permet portar un control de les faltes de disciplina que s'imposen als alumnes. També permet enviar per correu electrònic avisos a les famílies si hi ha incidències.
  • Notes: podem posar les notes de les activitats, treballs i controls i fer de forma senzilla les mitjanes. També ens mostra de forma gràfica els resultats de les avaluacions. A més, permet enviar per correu electrònic als alumnes les notes d'alguna activitat.
  • Avaluacions finals: ens calcula les notes finals a partir de totes les notes posades durant el curs. També permet introduir les notes de les recuperacions de les avaluacions.
  • Avaluació de les competències: si s'indiquen les competències que es treballen en cada activitat, permet fer mitjanes de les notes de cada competència per separat.
  • Seguiment de la programació: Si s'indiquen les unitats que es treballen cada dia, permet fer el recompte automàtic de les hores realitzades i comparar-les amb les programades.