Complement ImExClass

Si utilitzes el Quadern Virtual i, a més, utilitzes Google Classroom, el complement per a full de càlcul ImExClass et pot ser útil, ja que et permetrà importar i exportar notes entre el quadern i Classroom.

Per instal·lar-lo només heu de seguir l'enllaç:

https://workspace.google.com/marketplace/app/imexclass/541847935136?hl=es

https://chrome.google.com/webstore/detail/imexclass/ckmkcakohjgpfdggojdlilnmefphikdl?hl=es